Groupon Goods Global GmbH:

U stemt in met de voorwaarden van dit document als
u producten koopt van Groupon Goods Global GmbH.Groupon Goods Global GmbH

Verkoopvoorwaarden


Deze pagina bevat  de verkoopvoorwaarden voor de verkoop van Producten door Groupon Goods aan u.
 

  1. 1. CONTRACT EN INFORMATIE OVER DE BESTELPROCEDURE

1.1.   De Contractpartijen: Deze Verkoopvoorwaarden (“Verkoopvoorwaarden”) zijn een overeenkomst tussen u, de klant (waarnaar hierin wordt verwezen als “u” of “uw”) en Groupon Goods Global GmbH (waarnaar hierin wordt verwezen als “Groupon Goods”, “we/wij”, “ons” of “onze”). Wij zijn een bedrijf dat geregistreerd staat in Zwitserland (bedrijfsregistratienummer: CH-290.4.017.684-1, BTW nummer:NL823765404B01) met hoofdkantoor te Freier Platz 10, 8200 Schaffhausen, Zwitserland.

1.2.   De Website: Groupon Swiss International GmbH (“Groupon International”) is de beheerder en eigenaar van de website. Bij interactie met de website op ongeacht welke manier, zoals het aanmaken van een account of contact opnemen met de klantenservice, stemt u in met de Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en het Cookiesbeleid  van Groupon International. Dit zijn contracten tussen Groupon International en u. Groupon Goods is geen partij in deze contracten en deze hebben niets te maken met Groupon Goods. Indien u echter Producten koopt van Groupon Goods zijn deze verkoopvoorwaarden ook van toepassing.

1.3.   Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing: Door een bestelling te plaatsen bij Groupon Goods stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Verkoopvoorwaarden en het Retourbeleid van Groupon Goods.

1.4.   Uw voorstel: Als u klikt op de knop “Koop nu” doet u een aankoopvoorstel voor de producten die verkocht worden door Groupon Goods (de “Producten”). Uw voorstel is pas geaccepteerd en ons contract met u is pas afgesloten op het moment dat wij u e-mailen dat uw bestelling is verzonden. Wij wijzen u erop dat wij ons het recht voorbehouden om uw voorstel af te wijzen en geen contract met u af te sluiten.

1.5.   Een exemplaar van deze Verkoopvoorwaarden: Wij bewaren een kopie van het contract tussen ons (deze Verkoopvoorwaarden) en deze is altijd voor u beschikbaar op de website. Wij raden u aan zowel uw bestellingsbevestiging als deze Verkoopvoorwaarden te bewaren.

1.6.   Uw wettelijke rechten: Voor u als klant is niets in deze Verkoopvoorwaarden van invloed op uw wettelijke rechten in verband met defecte of verkeerd beschreven Producten of uw mogelijkheid tot annulering van het contract.

1.7.   Herzieningen van deze Verkoopvoorwaarden: Deze Verkoopvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 21 September 2013 (versie 1). Wij behouden ons het recht voor deze Verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen (deze wijziging zal online gepubliceerd worden). Alle wijzigingen in deze Verkoopvoorwaarden die zijn aangebracht nadat uw bestelling door ons is geaccepteerd, zijn niet op die bestelling van toepassing.

 

  1. 2. PRIJZEN EN AANKOOP

2.1.   Prijzen en aan wie u betaalt: De Producten worden verkocht door Groupon Goods. Groupon Goods zal uw betaling beschouwen en verwerken als een bestelling. Alle prijzen (inclusief levering) zijn inclusief wettelijk toepasselijke btw. De prijzen worden aan u gecommuniceerd voordat u Producten koopt en bij bevestiging van uw bestelling. Onze prijzen kunnen van tijd tot tijd wijzigen (als de prijzen echter stijgen hebt u het recht tot annuleren zoals vermeld in Clausule 2.5.2), maar wijzigingen hebben geen invloed op uw bestelling vanaf het moment dat wij uw bestelling accepteren door het bevestigen van de verzending daarvan aan u, anders dan onder omstandigheden zoals beschreven in de Clausules ‎2.4 en ‎2.5 hieronder.

2.2.   Leveringskosten: De prijzen van de Producten kunnen al dan niet inclusief leveringskosten zijn. Dergelijke kosten worden vermeld in de deal voorwaarden . Indien leveringskosten niet zijn inbegrepen, worden dergelijke kosten toegevoegd aan het totaalbedrag dat verschuldigd is voordat u uw bestelling afrondt.

2.3.   Uw bestelling plaatsen: Nadat u een bestelling plaatst door te klikken op de knop “Koop nu” en het accepteren van deze Verkoopvoorwaarden, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling waarin de gegevens van uw bestelling zijn opgenomen. U ontvangt een andere e-mail ter bevestiging van de verzending van uw Producten.

2.4.   Fouten en omissies: Er kunnen zich soms fouten of omissies bevinden in de prijs of beschrijving van de Producten die wij verkopen. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om fouten en omissies zo snel mogelijk te corrigeren nadat wij hiervan op de hoogte zijn gebracht. Wij behouden ons het recht voor om zonder kennisgeving informatie over Producten voor verkoop (inclusief de Producten zelf) te wijzigen, vervangen, opschorten of te verwijderen.

2.5.   Fouten en omissies na verkoop: In het geval wij een fout of omissie hebben gemaakt en u het product al hebt gekocht:

2.5.1. Indien de feitelijke prijs van de Producten lager is dan de prijs die op het moment van aankoop is vermeld, zullen wij u een lagere prijs aanrekenen; of

2.5.2. Indien de Prijs van de Producten hoger is dan de vermelde prijs, zullen wij contact met u opnemen en u de keuze bieden om de correcte (hogere) prijs te betalen of uw bestelling te annuleren en een volledige terugbetaling te ontvangen.

 

  1. 3. WIJZIGINGEN IN DE BESTELLING

3.1.   Uw bestelling veranderen: Als u uw bestelling hebt geplaatst, kunnen wij geen wijzigingen meer aanbrengen in uw bestelling, inclusief de hoeveelheid Producten die is besteld of het leveringsadres. Deze Clausule heeft geen invloed op uw wettelijke rechten tot annulering of retourrechten die u kunt hebben betreffende een bepaalde aankoop.

 

  1. 4. LEVERING VAN PRODUCTEN

4.1.   Verzending: De verzendopties en kosten van Groupon Goods worden vermeld in de deal voorwaarden en variëren per aankoop. Uw aankoop kan niet buiten Nederland worden verzonden. Daarnaast kan verzending beperkt zijn tot bepaalde geografische locaties binnen Nederland. Producten kunnen bijvoorbeeld niet worden geleverd in: Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Maarten, Saba, Sint-Eustatius.

4.2.   Geschatte levering: Wij doen er alles aan de opgegeven leveringstermijnen te respecteren. Wij wijzen u erop dat tenzij anders wordt vermeld, de leveringsdata slechts schattingen zijn. Dit zijn geen gegarandeerde leveringsdata en dienen niet als zodanig worden opgevat.

4.3   Juridische eigendom: Het juridisch eigendom van de Producten gaat over op u (dat wil zeggen dat de Producten uw persoonlijke eigendom zullen worden) wanneer de Producten worden afgeleverd op het adres dat u aan ons heeft doorgegeven.
 

  1. 5. ONZE ANNULERINGSRECHTEN

5.1.   Wij kunnen annuleren: Wij kunnen genoodzaakt zijn een bestelling te annuleren voordat de Producten worden geleverd vanwege een voorval waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben, waaronder voorvallen ten gevolge van mechanische defecten of transportproblemen die van dien aard zijn dat redelijkerwijs niet van Groupon Goods verwacht kan worden dat zij de bestelling uitvoert. Wij zullen u hierover zo snel mogelijk informeren en een terugbetaling doen.

 

  1. 6. UW ANNULERINGSRECHTEN

6.1.   Uw annuleringsrechten: Niets in deze Verkoopvoorwaarden is van invloed op uw wettelijke rechten om bestellingen binnen 7 werkdagen te annuleren (een werkdag betekent elke dag behalve (i) een zaterdag, (ii) zondag of (iii) een nationale feestdag) vanaf de dag na de datum waarop u de Producten hebt ontvangen. Om te annuleren moet u binnen 7 werkdagen vanaf de dag na de datum waarop u de Producten hebt ontvangen schriftelijk contact met ons opnemen via http://support.groupon.nl, per post op het adres dat vermeld is in Clausule ‎11 of door middel van een persoonlijk overhandigde kennisgeving waarin u ons informeert over uw annulering. U moet ervoor zorgen dat de Producten zorgvuldig worden verpakt zodat deze tijdens het transport niet beschadigd worden. U bent verantwoordelijk voor de kosten van retourzending van de Producten.

6.2.   De volgende Producten zijn uitgesloten van dit wettelijke annuleringsrecht:

(a)    bederfelijke Producten zoals voedsel en bloemen;

(b)    audio/video-opnames, dvd’s of computersoftware waarvande verzegelde verpakking waarin deze aan u werden geleverd,  is verbroken;

(c)    Producten die gemaakt zijn volgens uw eigen specificaties;

(d)    tijdschriften en maand/weekbladen; en

(e)    andere Producten die vanwege hun aard niet retour gestuurd kunnen worden.

 

  1. 7. TERUGBETALING EN RETOURNEREN

7.1.   Onze Retourbeleid: Elk Product dat Groupon Goods verkoopt valt onder ons Retourbeleid, waarin ons beleid en de procedures voor retourzendingen zijn beschreven. Naast uw recht om Producten retour te sturen, beschikt u tevens over alle wettelijke rechten om Producten retour te sturen, inclusief Producten die onjuist of foutief aan u worden geleverd. Voor advies over uw wettelijke rechten kunt u terecht bij verschillende consumentenorganisaties en regelgevende instanties.

7.2.   Eigendom van de retour gestuurde Producten: Groupon Goods heeft pas het wettelijke eigendom over de Producten nadat de Producten op de retourbestemming arriveren. Groupon Goods behoudt zich het recht voor een terugbetaling uit te voeren zonder een retour te eisen. In dit geval neemt Groupon Goods geen bezit van de retour gestuurde Producten.

7.3.   Problemen met retour gestuurde Producten: Wij behouden ons het recht voor een terugbetaling uit te voeren en de leveringskosten van uw retourzending op u te verhalen in het geval de Producten schade hebben geleden na levering aan u; de Producten verkeerd werden gebruikt of anders werden gebruikt dan in de aanwijzingen is vermeld; of indien het probleem met de Producten een gevolg is van normale slijtage. Deze Clausule ‎7.3 beperkt of beïnvloedt niet uw recht tot het annuleren van uw contract en het retour sturen van de Producten op grond van Clausule 6, en beperkt of beïnvloedt evenmin uw rechten in het geval van incorrecte of defecte levering aan u.

 

  1. 8. PRODUCTENINFORMATIE

8.1.   Wij zijn niet de fabrikant: Wij zijn niet de fabrikant van de Producten die op de website worden verkocht. Hoewel wij ons best doen om een zo goed mogelijke beschrijving van de Producten te geven op de website en ervoor te zorgen dat de Producten van goede kwaliteit en geschikt voor het doel zijn, kunnen de Producten die op de website worden verkocht licht verschillen van dergelijke productinformatie. Wij raden u aan voor gebruik alle informatie op de etiketten en alle waarschuwingen en aanwijzingen die bij de Producten zijn gevoegd te lezen.

8.2.   Nauwkeurigheid van de beschrijvingen: Wij hebben redelijke maatregelen getroffen om de kleuren en andere details van de Producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De werkelijke kleuren en details die u op de website ziet, hangen echter af van de apparatuur die u gebruikt om de Producten te bekijken. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van een kleur of detail op uw televisie, mobiele apparaat, computerscherm of ander apparaat een exacte weergave is van de kleur of het detail van de Producten bij levering.

8.3.   Producten betreffende gezondheid en veiligheid: Voor medische Producten of Producten betreffende gezondheid raden wij u in geval u bezorgd bent omtrent de veiligheid of enige andere informatie over het product, de informatie die bij het product wordt verstrekt zorgvuldig te lezen of contact op te nemen met de fabrikant. Inhoud op de website is niet bedoeld als vervanging van advies van een arts, apotheker of gediplomeerde professionele zorgverlener. Klanten moeten onmiddellijk contact opnemen met hun zorgverlener indien zij vermoeden dat ze een medisch probleem hebben. Informatie en verklaringen over Producten zijn niet bedoeld om als diagnose, behandeling, kuur of preventie van ziekten of aandoeningen gebruikt te worden. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af voor onnauwkeurige of foutieve verklaringen over Producten door fabrikanten of andere derden.

 

  1. 9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1.   De normen die wij hanteren: Groupon Goods probeert altijd haar uiterste best te doen en belooft dat:

9.1.1. wij redelijke zorgvuldigheid en competentie zullen betrachten bij de uitvoering van onze verplichtingen op grond van deze verkoopvoorwaarden;

9.1.2. wij het recht hebben Producten te verkopen;

9.1.3. wij de Producten alleen verkopen voor huishoudelijk en privégebruik;

9.1.4. de Producten van voldoende kwaliteit zijn en geschikt voor het bestemde doel; en

9.1.5. wij niet zullen handelen in strijd met de vereisten van professionele zorgvuldigheid in wat wij doen.

9.2.   Deze Clausule ‎9 heeft voorrang op alle andere Clausules (behalve Clausule ‎1.6) en zet onze rechtsmiddelen betreffende aansprakelijkheid uiteen met betrekking tot deze Verkoopvoorwaarden. “Aansprakelijkheid” betekent aansprakelijkheid voor enige grond voor een rechtszaak (inclusief, maar niet beperkt tot onrechtmatige daad, contractbreuk, oneigenlijke verrijking en productaansprakelijkheid) in verband met of voortvloeiend uit deze Verkoopvoorwaarden.

9.3.   Waar wij aansprakelijk voor zijn: Niets in deze Verkoopvoorwaarden beperkt of sluit onze aansprakelijkheid uit die volgens Nederlands recht wettelijk niet kan worden uitgesloten of beperkt.

9.4.   Categorieën van verlies waarvoor wij niet aansprakelijk zijn: Niettegenstaande Clausule 9.3 en aangezien wij in principe uitsluitend Producten verkopen voor huishoudelijk of privégebruik, zijn wij niet aansprakelijk voor:

9.4.1. inkomstenderving;

9.4.2. verlies van feitelijke of geanticipeerde winst; en

9.4.3. zakelijk verlies;

9.5.   Beperking van onze aansprakelijkheid: Wij zijn niet aansprakelijk voor contractbreuk ten gevolge van (externe) omstandigheden buiten onze controle.

 

  1. 10. ALGEMEEN

10.1. Interpretatie: In deze Verkoopvoorwaarden:

10.1.1.    omvatten woorden die personen aanduiden natuurlijke personen, partnerschappen, partnerschappen met beperkte aansprakelijkheid, bedrijfsorganen en verenigingen van personen;

10.1.2.    zijn titels van Clausules (zoals “10. ALGEMEEN” aan het begin van deze Clausule) en titels van Clausules (zoals “Interpretatie:” aan het begin van deze Clausule 10.1.2) uitsluitend informatief en maken geen deel uit van en hebben geen invloed op de interpretatie van deze Verkoopvoorwaarden; en

10.1.3.    hebben verwijzingen naar “omvat/omvatten” en “inclusief” de respectieve betekenis “omvat/omvatten zonder beperkingen” en “inclusief en zonder beperkingen”.

10.2. Geen partnerschap/agentschap: Niets in deze Verkoopvoorwaarden zal worden opgevat als het creëren van een joint venture, partnerschap of agentschapsrelatie tussen u en ons en geen van de partijen heeft het recht of de bevoegdheid aansprakelijkheden, schulden of kosten of overeenkomsten of andere akkoorden aan te gaan namens de andere partij.

10.3. Overdracht: U mag geen van uw rechten of plichten onder deze Verkoopvoorwaarden toewijzen, overdragen of in sublicentie geven, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij zullen deze toestemming niet zonder gegronde reden weigeren. Wij hebben het recht services van derden in te huren voor het uitvoeren van uw bestelling.

10.4. Onze vertrouwensbasis: Wij zijn voornemens om uitsluitend te vertrouwen op de schriftelijke voorwaarden opgenomen in deze Verkoopvoorwaarden met betrekking tot de Verkoop van Producten aan u en niet op verklaringen die elders worden geuit.

10.5. Geen verklaring van afstand: Indien wij nalaten uw uitvoering van uw verplichtingen onder deze Verkoopvoorwaarden af te dwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van onze rechten betreffende toekomstige soortgelijke of andere schendingen. Indien wij vertraagd maatregelen treffen in geval van schending door u houdt dit in geen geval een vrijstelling of ontheffing in van en ontslaat u evenmin anderszins van uw aansprakelijkheid op grond van deze Verkoopvoorwaarden.

10.6. Kennisgevingen: Tenzij ander vermeld in deze Verkoopvoorwaarden worden kennisgevingen aan en van de partijen schriftelijk gegeven en worden persoonlijk overhandigd, elektronisch gemaild (anders dan de gevallen waarin u een kennisgeving stuurt betreffende een gerechtelijke procedure) of per gefrankeerde post verstuurd naar het adres dat u aan ons hebt verstrekt of naar ons hoofdkantoor.  

10.7. Geen rechten van derden: Alle bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden zijn evenredig van toepassing op en ten gunste van Groupon Goods, haar dochterondernemingen, holdingmaatschappijen van Groupon Goods, haar (of hun) filialen en haar (of hun) externe inhoudverstrekkers en licentiegevers en ieder van hen heeft het recht dergelijke bepalingen rechtstreeks of namens haar uit te (laten) oefenen of te (laten) handhaven (onder voorbehoud dat deze Verkoopvoorwaarden kunnen variëren of geannuleerd kunnen worden zonder instemming van deze partijen). Op grond van de voorgaande zin is geen enkele bepaling van deze Verkoopvoorwaarden anderszins uitvoerbaar door enige persoon die geen partij is in het contract.

10.8. Overleving: In alle gevallen blijven de bepalingen van Clausules ‎1, ‎2, ‎6, 7, ‎8, ‎9, ‎10 en‎11 van deze Verkoopvoorwaarden, samen met de bepalingen die van kracht blijven na het vervallen of beëindigen van de Verkoopvoorwaarden of die op grond van hun aard of context van kracht blijven na een dergelijke beëindiging, van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

10.9. Deelbaarheid: Indien een bepaling van deze Verkoopvoorwaarden onwettig, ongeldig of niet-uitvoerbaar wordt bevonden, zal deze bepaling worden verwijderd uit de Verkoopvoorwaarden zonder dat dit van invloed is op de overige Verkoopvoorwaarden. Voor zover mogelijk worden de geldigheid en uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden niet beïnvloed.

10.10.              Toepasselijk recht en geschillenbeslechting: Deze Verkoopvoorwaarden en de interpretatie daarvan zijn onderhevig aan het Nederlands recht en de Nederlandse rechtbanken hebben exclusieve jurisdictie. De partijen stemmen ermee in dat de United Nations Convention for the International Sale of Goods (Conventie voor de Internationale Verkoop van Producten van de Verenigde Naties) niet op deze transactie van toepassing is.
 

CONTACTGEGEVENS

Groupon Goods Global GmbH (geregistreerd in Zwitserland - CH-290.4.017.684-1)
Freier Platz 10
8200 Schaffhausen, Zwitserland

Telefoon: 020 435 0369

http://support.groupon.nl