Groupon Goods Global GmbH Retourbeleid

Dit retourbeleid is alleen van toepassing op producten die zijn gekocht bij Groupon Goods Global GmbH ('Groupon Goods'). Dit retourbeleid is NIET van toepassing op vouchers die jij hebt gekocht bij Groupon Netherlands BV en die bij verkopers kunnen worden ingeruild tegen producten.

Retourneren van ongewenste producten:

Je hebt 14 kalenderdagen de tijd om jouw overeenkomst te annuleren, beginnend op de dag waarop jij, of een door jou aangewezen derde, het product hebt/heeft ontvangen, tenzij dit product is uitgesloten van het annuleringsrecht. In het geval dat je meerdere Goederen in een bestelling hebt besteld, of de levering van jouw Goederen uit meerdere delen bestaat, begint de annuleringstermijn pas te lopen op het tijdstip waarop je het laatste artikel of deel hebt ontvangen. Wij verzoeken je het product zo spoedig mogelijk na de annulering van jouw overeenkomst te retourneren. Het product dient aan ons te worden toegestuurd binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag van jouw kennisgeving van annulering aan ons. Indien je jouw overeenkomst annuleert, zijn de kosten van de retourzending van het product voor jouw rekening.

Ongewenste producten moeten ongebruikt en in goede staat worden geretourneerd. Jij draagt er zorg voor dat het product deugdelijk is verpakt, zodat het tijdens het transport niet wordt beschadigd. Indien blijkt dat het product is beschadigd of is gebruikt in een mate die verder gaat dan voor een redelijke inspectie aan jouw kant noodzakelijk is, mogen wij restitutie weigeren.

Defecte, gebrekkige of niet-conforme producten:

Wij raden je aan elk product na ontvangst zorgvuldig te controleren. Indien een product op het moment van levering een defect of gebrek heeft of anderszins niet overeenstemt met hetgeen jij hebt besteld, heb je een wettelijk recht het product te retourneren. We raden je nadrukkelijk aan om contact met onze klantenservice op te nemen, zodra je een probleem ontdekt.

Indien je een defect, gebrekkig of niet-conform product aan ons retour stuurt, zal het product in ons magazijn worden gecontroleerd. Indien een defect of gebrek wordt ontdekt, of het product niet overeenstemt met hetgeen jij hebt besteld, vindt in overeenstemming met het toepasselijk recht volledige restitutie plaats. Producten die verkeerd zijn gebruikt of waaraan wijzigingen hebben plaatsgevonden kunnen mogelijk niet worden geretourneerd.

Indien je in aanmerking komt voor restitutie, geschiedt een dergelijke restitutie binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product door ons (of, indien van toepassing, de datum waarop jij ons bewijs hebt voorgelegd van het transport van het product aan ons).

Hoe wordt een product geretourneerd met behulp van ons Online Retour Centrum:

Voor de retournering van een product aan ons dien je de onderstaande procedure te volgen. Houd er alsjeblieft rekening mee, dat van het Online Retour Centrum geen gebruik kan worden gemaakt bij producten die je langer dan 14 dagen in jouw bezit hebt gehad.

Behalve in het geval van een defect, gebrekkig of niet-conform product, mogen retourzendingen die niet voldoen aan deze vereisten, worden geweigerd.

1. Log in op je Groupon account en ga naar Mijn groupons.
2. Zoek de bestelling die je wilt retourneren, klik op Details ekijken en klik op Retourneren
3. Selecteer een optie uit het menu Reden retournering en vul dan in het veld Details retournering eventuele aanvullende informatie in.
4. Klik op Ga door en daarna op Druk verzendetiket af om het verzendlabel voor de retourzending uit te printen.
5. Volg de instructies op het verzendlabel en breng het label aan de buitenkant van jouw verpakking aan.

Een artikel dat niet bij Groupon Goods is gekocht, maar aan ons is geretourneerd, kan niet aan jou worden teruggezonden. Groupon Goods is niet verantwoordelijk voor de opslag, terugzending of het weggooien van een dergelijk artikel, noch is het in enige andere vorm verantwoordelijk voor een dergelijk artikel.

Houd er rekening mee dat grote artikelen die meer 5 dan kg wegen of langer zijn dan 460 mm niet via ons Online Retour Centrum kunnen worden geretourneerd. Neem alsjeblieft contact op met onze klantenservice voor het retourneren van dergelijke artikelen.

Specifiek beleid per productcategorie:

In de onderstaande lijst zijn producten opgenomen die, al dan niet onderworpen aan bepaalde beperkingen, geretourneerd kunnen worden.

Categorie

Specifieke redenen

Babyproducten

Alle babyartikelen moeten in originele en nieuwe staat worden geretourneerd. Wij kunnen een bedrag in mindering brengen dat overeenkomt met het waardeverlies van het geretourneerde artikel; dit kan maximaal de volledige aankoopprijs bedragen.

Sieraden

Om hygiënische redenen kunnen wij geen sieraden die door middel van lichaamspiercing worden gedragen, terugnemen (zoals bv. oorbellen) als de verpakkingszegel is verbroken of wanneer er bewijs is dat de artikelen zijn gedragen.

Voedsel, drank en bloemen

Wij accepteren geen retour bij bederfelijke artikelen zoals voedsel, drank en bloemen.

Kleding, schoenen & horloges

Indien kleding niet in originele, nieuwe en ongebruikte staat wordt geretourneerd, kunnen wij een bedrag in mindering brengen dat overeenkomt met het waardeverlies van het geretourneerde artikel, dit kan maximaal de volledige aankoopprijs bedragen.Wij kunnen geen retourzendingen aanvaarden van bepaalde soorten kleding zoals ondergoed, zwemkleding en corrigerend ondergoed, als de verzegeling van de verpakking verbroken is of wanneer er bewijs is dat de artikelen gedragen zijn.

Gezondheid & Schoonheid

Om hygiënische en veiligheidsredenen kunnen wij geen retour accepteren bij artikelen waarvan het verpakkingszegel is verbroken.

Meubilair – Outdoor & Indoor

Wanneer meubels niet in originele, nieuwe en ongebruikte staat worden geretourneerd, kunnen wij een bedrag in mindering brengen dat overeenkomt met het waardeverlies van het geretourneerde artikel, dat kan oplopen tot de volledige aankoopprijs. Retourzendingen worden niet geaccepteerd als meubilair op het leveringsadres niet door de deuren blijkt te passen.

Boeken

Als boeken niet in originele, nieuwe en ongebruikte staat worden geretourneerd, kunnen wij een bedrag aftrekken dat overeenkomt met het waardeverlies van het geretourneerde artikel; dat kan maximaal de volledige prijs zijn.

cd's & dvd's

Wij kunnen geen retour accepteren bij cd's, dvd's of software programma's als het plastic verpakkingsmateriaal en/of het beveiligingszegel is verbroken en accepteren evenmin retour van digitale downloads.

Tijdschriften & Magazines

Wij kunnen geen retour accepteren van tijdschriften en magazines.

Elektronica

Om uw privacy, persoons- en andere gevoelige data gegevens te beschermen, verzoeken wij u alle gegevens op de te retourneren elektronica te verwijderen en de producten terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Alle bewaarde gegevens op geretourneerde artikelen worden verwijderd.

Indien je de bepalingen van dit Retourbeleid niet nakomt, behouden wij ons het recht voor retourzendingen te weigeren of onze vergoedingen en kosten aan jou in rekening te brengen.