Geen nieuwe meldingen
sluit
Gebruik code VANGST en krijg tot 25% korting op Lokaal. Eindigt vannacht.
GROUPON-GIDS VOOR AMSTERDAM

Voorwaarden winactie Airsoft Trainingcenter Groupon Nederland

DOOR: | 23 feb. 2017

Voorwaarden winactie Airsoft Trainingcenter Groupon Nederland

 

Deze pagina zet de voorwaarden van de (gratis) winactie met betrekking tot het indoor airsoften bij Airsoft Trainingcenter uiteen. Dit is een juridisch document dat de overeenkomst is tussen jou (de deelnemer aan de winactie verder in het document verwijzen we naar jou, je, deelnemer) en ons. Wij zijn Groupon (Nederland) en wij zijn de promotor van de winactie. Wij zijn een bedrijf gevestigd in Nederland met ons kantoor gevestigd aan het Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Nederland (we noemen onszelf Groupon Nederland, wij, ons in dit document).

 

  1. 1.     Deelname aan de winactie

1.1   Om deel te nemen aan de winactie op onze Groupon Nederland Facebook-pagina, moet je deze deal voor nul euro kopen. Je maakt dan automatisch kans op 4 uren indoor airsoften. De winnaar wordt gekozen op 8 maart 2017.

1.2   Er is enkel één deelname per persoon mogelijk. Uit het totale aantal deelnemers wordt 1 winnaar geselecteerd.

1.3   De winactie loopt vanaf donderdag 23 februari 2017.

1.4   De winactie loopt tot en met woensdag 1 maart 2017 23.59 uur. Iedere deelname die na woensdag 1 maart 2017 23.59 uur binnenkomt, wordt niet meegenomen in de procedure tot het uitkiezen van een winnaar.

 

  1. 2.     Verkiezing (eligibility)

2.1   Er is enkel één deelname per persoon mogelijk. Meerdere deelnames via een derde partij of bulk deelnames worden niet getolereerd.

2.2   Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn op het moment van deelname.

2.3   Groupon Nederland is niet verantwoordelijk voor deelnames die niet ontvangen of afgeleverd worden. Bewijs van inleveren is geen bewijs van deelname.

2.4   Werknemers van Groupon Nederland, werknemers van alle andere of gerelateerde ondernemingen aan Groupon Nederland en alle andere mensen die iets te maken hebben met deze winactie komen niet in aanmerking voor deelname aan deze winactie.

2.5   Groupon Nederland behoudt zich het recht voor om de geschiktheid van deelnemers te controleren en om deelnemers te weigeren. Voor geweigerde deelnames kan Groupon Nederland niet aansprakelijk worden gehouden.

2.6   Groupon Nederland mag om relevante informatie vragen die nodig is om de deelname te verifiëren. Het niet aanleveren van die informatie na het verzoek resulteert in uitsluiting van deelname aan deze winactie.

2.7   De winactie staat enkel open voor personen die in Nederland wonen en de prijs wordt enkel verstuurd aan mensen woonachtig in Nederland.

 

  1. 3.     De prijs

3.1   Er is 1 winnaar bij deze winactie.

3.2   De prijs bestaat uit 4 uur lang indoor airsoften met maximaal 5 vrienden. Voor meer informatie en verzilvilvering van de prijs zie ook: https://www.groupon.nl/deals/airsoft-training-center-10

3.3   De prijs is niet overdraagbaar. 

3.4   Het is niet mogelijk om een ander product of contant geld als alternatief van de onder 3.2 omschreven prijs van ons te ontvangen.

3.5   Mocht Groupon Nederland onverhoopt niet in staat zijn om de prijs zoals hierboven beschreven, te leveren, dan behoudt zij zich het recht voor om een substituut voor de prijs te bieden van eenzelfde waarde.

3.6   Groupon Nederland geeft geen garanties of waarborgen op de producten die geleverd worden als prijs.

 

  1. 4.     Selectie van de winnaars

4.1   Van het totale aantal in aanmerking komende deelnemers die de deal voor € 0 hebben gekocht, wordt 1 winnaar geselecteerd.

4.2   Groupon Nederland brengt de winnaars op de hoogte op dinsdag 8 maart 2017.

 

  1. 5.     Je prijs opeisen

5.1   Als Groupon Nederland niet binnen 48 uur na de bekendmaking van de winnaars een acceptatie van de prijs per e-mail ontvangt, behoudt Groupon Nederland zich – naar eigen inzicht - het recht voor om de prijs als niet-geaccepteerd te beschouwen en aan een andere deelnemer uit te reiken. 

5.2   Als de prijs niet geaccepteerd wordt volgens de voorwaarden zoals onder 5.1 beschreven, zal Groupon Nederland binnen 1 dag een andere winnaar kiezen volgens hetzelfde proces als de selectie van de oorspronkelijke winnaar. Die winnaars worden op de hoogte gebracht overeenkomstig artikel 4.2 en na de eerste bekendmaking op 8 maart 2017.

5.3   Als de prijs is geaccepteerd, neemt een vertegenwoordiger van Groupon contact met je op om je nader te informeren over hoe je de prijs ontvangt.

5.4   De prijs wordt binnen drie weken na het opeisen van de prijs geleverd.

 

  1. 6.     Privacy

6.1   Groupon Nederland behandelt alle persoonlijke gegevens en –informatie vertrouwelijk. Groupon Nederland is gerechtigd om de volledige naam van elke winnaar te publiceren op zijn Facebook-pagina en Twitter pagina.

6.2   Door mee te doen aan deze winactie stem je er tevens mee in dat je naam, afbeelding, biografie (incl. provincie/regio), gedaante of andere relevante informatie door Groupon Nederland gebruikt kan worden voor onbetaalde promoties gerelateerd aan publiciteit (incl. het schieten van foto’s en interviews). Deze publiciteit zal in ieder geval gebruikt kunnen worden om de Groupon Nederland Facebook- en Twitter-pagina’s te promoten.

 

  1. 7.     Overige bepalingen

7.1   Groupon Nederland heeft het recht om de winactie of deze voorwaarden te allen tijde te beëindigen of aan te passen op voorafgaand aan de einddatum van de winactie, aanpassing of beëindiging zij dan zal publiceren op een Groupon Nederland website.

7.2   Het niet voldoen aan deze winactie voorwaarden zal resulteren in ongeldigheid van deelname aan de winactie. In geval van onenigheid is het besluit van Groupon bindend, hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

7.3   Groupon Nederland behoudt zich het recht voor om deze winactie te promoten op blog.groupon.nl, Facebook.com, Twitter.com en Groupon.nl (en de subdomeinen), onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van voornoemde websites.

7.4   Groupon Nederland is op geen enkele wijze verplicht om de winactie door te laten gaan of prijzen uit te reiken in het geval van omstandigheden of oorzaken die buiten haar redelijke macht liggen. Door je deelname aan deze winactie stem je ermee in dat Groupon Nederland geen verplichtingen heeft zoals beschreven in de voorgaande zin.

7.5   Groupon Nederland aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het verliezen, beschadigen, verwonden of enige teleurstelling van een deelnemer als resultaat van de winactie of de acceptatie van de deelnemer van de prijs, tenzij het enige aansprakelijkheid betreft die niet wettelijk uit te sluiten is.

7.6   Deze promotie is niet gesponsord, onderschreven of beheerd door Facebook en Twitter. Facebook en Twitter zijn niet verantwoordelijk voor het kwijtraken, beschadigen, verwonden of enige teleurstelling veroorzaakt door zaken gerelateerd aan deze winactie.

7.7   Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlandse recht. Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de Rechtbank te Amsterdam.

 

Adres van de promotor: Groupon Nederland, Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Nederland.