De inzet van Groupon inzake gegevensbescherming en privacy overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming

Inleiding

Groupon neemt gegevensbescherming en privacy zeer serieus en zet zich in om te blijven voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming. Op deze pagina staat een samenvatting van hoe Groupon de privacywetgeving naleeft. Raadpleeg onze Privacyverklaring voor de volledige details over hoe we gegevens over u gebruiken.


Via de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 ingaat, wordt in de gehele EU gezorgd voor consistente regels voor gegevensbescherming. De AVG is van toepassing op bedrijven die in de EU zijn gevestigd, internationale bedrijven die goederen of diensten leveren of aanbieden aan mensen in de EU en bedrijven die gegevens verwerken van of over personen in de EU. Hoewel veel van de principes van de AVG voortbouwen op bestaande EU-regelgeving voor gegevensbescherming, kent de AVG een breder toepassingsgebied en meer gedetailleerde normen.


Groupon heeft ervoor gezorgd en blijft ervoor zorgen dat onze procedures voor gegevensbescherming en privacy in overeenstemming zijn met de AVG, en we hechten groot belang aan de AVG-beginselen, waaronder de principes van transparantie, controle en verantwoording.


Transparantie: Onze Privacyverklaring blijft het meestomvattende document waarin wordt uitgelegd hoe we persoonsgegevens van klanten verwerken. We bieden ook aanvullende informatie over hoe we persoonsgegevens van klanten gebruiken op specifieke momenten, bijvoorbeeld als we nieuwe gegevens voor een specifiek doel verzamelen.


Controle voor klanten: Groupon blijft klanten controle bieden over hoe hun persoonsgegevens worden verwerkt, onder andere door klanten de mogelijkheid te bieden zich af te melden voor onze berichten, hun account- en betalingsgegevens bij te werken en hun account te deactiveren. Daarnaast hebben we een proces geïmplementeerd waarmee klanten hun individuele rechten op grond van de AVG kunnen uitoefenen met betrekking tot hun persoonsgegevens (ook wel 'individuele rechten verzoeken' genoemd). Klanten kunnen naar  portaal voor gegevensprivacy van Groupon (de 'Portaal') gaan en een verzoek indienen om: (1) toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens; (2) de verwerking van hun persoonsgegevens te beperken; (3) bezwaar te maken tegen verwerking van hun persoonsgegevens; (4) hun persoonsgegevens te corrigeren; (5) hun persoonsgegevens te verwijderen; en (6) portabiliteit van hun persoonsgegevens te verzorgen (d.w.z. de mogelijkheid om bepaalde persoonsgegevens in digitaal formaat door te geven aan derden).


Verantwoording: Wij zijn verantwoordelijk voor onze werkwijzen inzake privacy. Om ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens gebruiken overeenkomstig de beginselen van de AVG, hebben we ons bestaande beleid en onze werkwijzen aangepast, vastgelegd hoe we aan de AVG voldoen en een Data Protection Officer (DPO - medewerker gegevensbescherming) aangenomen, die ons zal helpen bij onze inspanningen om aan de wet te blijven voldoen.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Self-service

 1. Hoe kan ik mijn accountgegevens bijwerken? Meldt u aan bij Groupon.nl en beweeg de cursor rechtsboven in het scherm boven uw naam. Klik nu op 'Account'. Vervolgens kunt u uw accountgegevens bijwerken, inclusief uw betalingsgegevens. Alle account wijzigingen moeten via de website worden doorgevoerd.

 2. Hoe kan ik me uitschrijven voor e-mails van Groupon? Meldt u aan bij Groupon.nl en beweeg de cursor rechtsboven in het scherm boven uw naam. Klik nu op 'Abonnementen'. Vervolgens kunt u uw voorkeuren voor abonnementen bijwerken. U kunt zich ook voor e-mails van Groupon afmelden door te klikken op de link' Uitschrijven' in een e-mail die u van Groupon ontvangt.

 3. Hoe kan ik mijn Groupon-account deactiveren?
  Neem contact op met groupon.nl/customer_support als u uw Groupon-account wilt deactiveren.

 4. Hoe kan ik ervoor zorgen dat Groupon stopt met het verzamelen van informatie over mij voor profilering? Als u niet wilt dat Groupon informatie voor profilering over u verzamelt, kunt u sommige of alle cookies, inclusief essentiële cookies, cookies voor prestaties, advertenties en sociale media uitschakelen. Volg hiervoor de instructies in het cookiebeleid van Groupon.

AVG/individuele rechten

 1. Wat zijn persoonsgegevens? Onder de AVG omvat de term 'persoonsgegevens' alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Namen of e-mailadressen gelden als persoonsgegevens, evenals alle stukjes informatie van een individuele gebruiker in diens profiel. Zelfs als die stukjes informatie niet expliciet aan een naam zijn gekoppeld.

 2. Voor verificatiedoeleinden ontvangt u, zodra een aanvraag via de Portal is ingediend, een verificatie-e-mail waarin u wordt gevraagd uw e-mail te bevestigen door eenvoudig op "E-mail bevestigen" te klikken. Houd er rekening mee dat u vijf (5) dagen de tijd hebt om uw e-mail te bevestigen vanaf de datum waarop de verificatie-e-mail is verzonden.

 3. Hoe lang duurt het voordat ik een reactie krijg op mijn persoonlijk rechtenverzoek? In de meeste gevallen sturen we binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van het verzoek en na ontvangst van uw identiteitsbewijs een antwoord op uw verzoek. Als deze afzonderlijk worden verstrekt, is de termijn voor ons antwoord 30 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van uw identiteitsbewijs. Als het verzoek bijzonder ingewikkeld is, of als u meerdere verzoeken doet, kunnen we mogelijk niet binnen deze periode reageren. In dat geval informeren we u binnen 30 kalenderdagen dat het antwoord langer op zich laat wachten, de reden voor de vertraging en de verwachte termijn voor het antwoord.

 4. Zijn er speciale dingen waar we rekening mee moeten houden als we vragen om al onze persoonsgegevens te verwijderen? Ja. Houd er rekening mee dat als u ons vraagt om al uw persoonsgegevens of bepaalde persoonsgegevens te verwijderen waarmee we contact met u kunnen opnemen of waarmee we uw account bij Groupon kunnen beheren, we u in de toekomst geen klantenservice kunnen verlenen met betrekking tot uw account, inclusief retouren of tegoedbonnen.

 5. Hoe kan ik ervoor zorgen dat een aanbieder op Groupon mijn persoonsgegevens verwijdert, bijwerkt of de verwerking van mijn persoonsgegevens beperkt? We informeren aanbieders over dergelijke verzoeken, maar zij zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor verdere verwerking ervan. Als u een verzoek heeft met betrekking tot persoonsgegevens die zijn verwerkt door een bepaalde aanbieder op Groupon, raden we u aan rechtstreeks met deze aanbieder contact op te nemen.

 6. Wie kan ik vragen stellen over de werkwijzen inzake gegevensbescherming en privacy van Groupon? Lees om te beginnen onze Privacyverklaring. Mocht u dan nog vragen hebben, dan kunt u via privacy@groupon.nl contact opnemen met onze Privacy Office (afdeling privacy).

 7. Ik heb geen persoonlijk rechtenverzoek, maar een klacht over hoe Groupon mijn persoonsgegevens heeft verwerkt. Wat moet ik doen? U kunt deze klacht melden via het portaal, bij de afdeling privacy, e-mailadres privacy@groupon.nl, bij het Compliance Team via legalcompliance@groupon.com of via EthicsPoint, de meldlijn voor ethiek van Groupon. Dit kan online of telefonisch via het juiste telefoonnummer voor uw land, dat staat aangegeven op de EthicsPoint-website.