Verkoopvoorwaarden - Reserveringen
Dit document bevat de verkoopwaarden reserveringen voor het gebruik van de Diensten van Groupon International Travel GmbH (de "Overeenkomst"). Het is niet mogelijk gebruik te maken van de Diensten (inclusief het maken van een Reservering of het doen van een Aankoop) zonder akkoord te gaan met de Verkoopvoorwaarden. Houd er rekening mee dat deze Verkoopvoorwaarden niet van toepassing zijn op de aankoop van een item op een marktplaats anders dan de Accommodatie aangezien dergelijk aankopen hun eigen toepasselijke verkoopvoorwaarden hebben.

1. Basisinformatie over deze overeenskomst

1.1 Groupon International Travel GmbH: Groupon International Travel GmbH is een bedrijf dat is geregistreerd in Zwitserland onder nummer CHE-180.110.104 met hoofdkantoor te c/o Bovadis Partner Treuhand AG, Oberstadt 3, 8200 Schaffhausen, Zwitserland (waarnaar wordt verwezen als "Groupon Travel", "ons", "wij/we" of "onze"). Ons BTW-nummer is CHE-349.386.564 MWST.

1.2 Groupon Travel en Leveranciers: Voor iedere Reservering en iedere volgende Aankoop, treden wij op als agent voor de Leverancier. De Accommodatie op de Groupon International Site is geen aanbod van ons om een dergelijke Accommodatie te kopen, maar is een uitnodiging aan jou om een aanbod te doen aan onze Leveranciers. Wij zijn vrij om, namens deze Leveranciers, die aanbieding te accepteren of af te wijzen. Dit betekent dat de overeenkomst voor de Accommodatie wordt aangegaan tussen jou en de Leverancier en dat Groupon in alle gevallen de overeenkomst aangaat namens de Leverancier, en in de hoedanigheid van agent. De Leverancier (of indien van toepassing, de opdrachtgever van de Leverancier) is wettelijk verantwoordelijk om jou de Accommodatie te verstrekken. In de hoedanigheid van agent zijn wij nooit wettelijk verantwoordelijk om jou de Accommodatie te verstrekken. Indien de Aankoop een Pakketreis is, dan treedt Groupon op als een doorverkoper. Meer informatie volgt hieronder.

1.3 Wat is deze Overeenkomst? Lees deze Overeenkomst zorgvuldig want de bepalingen zijn van toepassing op jouw gebruik van alle Diensten, alle Reserveringen, iedere Aankoop en iedere Accommodatie (of anderszins). Wij staan het niet toe dat jij een Reservering maakt of Aankoop doet tenzij je hebt bevestigd dat je deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen en geaccepteerd. Leveranciers hebben hun eigen toepasselijke algemene voorwaarden die van toepassing zijn op jouw Reservering en eventuele volgende Aankoop. Deze Overeenkomst is onderworpen aan alle relevante algemene voorwaarden van de Leverancier en bij het maken van een Reservering stem je ermee in deze algemene voorwaarden na te leven. In geval van strijdigheid tussen deze Overeenkomst en de algemene voorwaarden van een Leverancier, hebben de algemene voorwaarden van de Leverancier voorrang op deze Overeenkomst.

1.4 Groupon International Website: de aan onze gelieerde onderneming Groupon International Limited in Ierland ("Groupon Internationaal") beheert de websites en mobiele sites en nieuwsbriefdiensten waarbij we Accommodaties en Reserveringen gebruiken. Voor de algemene voorwaarden van de Groupon International Website, zie hier. Groupon Travel is een van de vele verkopers die actief is op de Groupon International Website. Als je op enigerlei wijze contact hebt met de Groupon International Website, dan zal je waarschijnlijk verwijzingen zien naar een aantal bedrijven in de Groupon-groep ("Groupon Groep"). Afhankelijk van wat je koopt op de Groupon International Website, zijn er waarschijnlijk verschillende contracten met verschillende bedrijven in de Groupon Groep relevant voor jou. Deze Overeenkomst heeft alleen betrekking op het gebruik van onze Diensten. Als je meer wilt weten over alle verschillende juridische relaties die je hebt wanneer je de Groupon International Website bezoekt, kijk dan hier op de Groupon International FAQ.

1.5 Privacy Praktijken: Bij het reserveren of kopen van een Accommodatie via Groupon Travel stem je ermee in dat wij informatie over jou verzamelen, verwerken en gebruiken zoals beschreven in ons Privacybeleid.

1.6 Deze Overeenkomst: Door gebruik te maken van onze Diensten (inclusief het maken van een Reservering of een Aankoop) accepteer jij de voorwaarden zoals neergelegd in deze Overeenkomst. Wanneer we jou een e-mail sturen ter bevestiging van jouw Reservering dan wordt de overeenkomst tussen jou en ons gesloten zoals bepaald in deze Overeenkomst.

1.7 Jouw wettelijke rechten: Niets in deze Overeenkomst is van invloed op jouw niet-uitsluitbare wettelijke rechten als consument. Meer informatie over jouw wettelijke rechten is verkrijgbaar via de Autoriteit Consument Markt.

1.8 Herzieningen van deze Overeenkomst: Deze Algemene Voorwaarden is voor het laatst bijgewerkt op 30.10.2018. Wij behouden ons het recht voor deze Overeenkomst op elk moment te wijzigen en de gewijzigde Verkoopvoorwaarden online te publiceren vanaf de datum waarop de wijzigingen van kracht worden. Alle wijzigingen in deze Overeenkomst die aangebracht worden nadat jij jouw bevestigingse-mail voor de reservering van de Accommodatie hebt ontvangen, zal voor de betreffende reservering niet op jou van toepassing zijn.

1.9 Definities: In deze Overeenkomst worden verschillende gedefinieerde termen gebruikt. Je kunt deze termen herkennen doordat ze met een hoofdletter beginnen. Gedefinieerde termen worden in deze Overeenkomst en in Artikel 11 van deze Overeenkomst gedefinieerd.

2. Jouw verplichtingen op grond van deze Overeenkomst

2.1 Minimum leeftijd: Uitsluitend personen van 18 jaar en ouder kunnen een Reservering maken of een Aankoop van een Accommodatie doen. Door het maken van een Reservering of doen van een Aankoop bevestig je dat je 18 jaar of ouder bent.

2.2 Nauwkeurige informatie en openbaarmaking: Je begrijpt en stemt ermee in dat Groupon Travel en alle Leveranciers zich het recht voorbehouden jouw Accommodatie op elk moment te annuleren omdat jij hebt nagelaten alle relevante informatie over jezelf of andere personen waarvoor jij de Accommodatie reserveert, te verstrekken. Je garandeert dat:

2.2.1 alle informatie die je aan ons verstrekt die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst waar, volledig en nauwkeurig is;

2.2.2. je ons onmiddellijk zult informeren over alle wijzigingen met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie die je aan ons verstrekt;

2.2.3. je erkent en ermee instemt dat het jouw verantwoordelijkheid is feiten over jezelf en andere personen waarvoor je de Accommodatie reserveert, bekend te maken die van invloed kunnen zijn op jouw (of hun) mogelijkheid om te reizen, zoals een misdrijf en eerdere uitzettingen van de bestemming(en) waar je naartoe reist;

2.2.4. indien jij of een persoon waarvoor je een Accommodatie reserveert naar een jurisdictie wil reizen (inclusief de VS) waarvoor een verklaring van het strafblad nodig is en jij of een persoon waarvoor je de Accommodatie reserveert een strafblad heeft, inclusief verkeersovertredingen, dan moet je dergelijke feiten op het moment van Reservering vermelden;

2.2.5. jij je bewust bent van alle regels betreffende toegang tot een gebied waar je naartoe reist, inclusief paspoortbeperkingen en -vereisten (zoals blanco pagina's in het paspoort, geldigheid van het paspoort): jij geen strafblad hebt dat je ervan weerhoudt te mogen reizen naar het desbetreffende gebied of land; en je aan alle benodigde visa, vaccins en administratieve of sanitaire vereisten voldoet. Groupon Travel is niet aansprakelijk indien de toegang tot het gebied of land van jouw Accommodatie je wordt ontzegd doordat je niet voldoet aan het bovenstaande. Indien jou de toegang wordt ontzegd, heb je geen recht op terugbetaling van een bedrag.

2.3 Reserveringen voor anderen: Indien je Reserveert voor andere personen dan jijzelf, verklaar je dat je bevoegd bent tot dergelijke Reserveringen namens dergelijke personen en dat alle personen in de Reservering (en hun persoonlijke vertegenwoordigers) ermee hebben ingestemd om gebonden te zijn aan deze Overeenkomst.

2.4 Gedrag: Je gedraagt je op een manier die geen verstoring of hinder veroorzaakt of gevaar oplevert voor andere personen en/of schade toebrengt aan eigendom tijdens jouw gebruik van de Accommodatie. Indien jij (of een persoon waarvoor jij de Accommodatie reserveert) op enig moment tussen jouw vertrek en jouw terugkomst wordt gearresteerd of een verbod tot reizen krijgt opgelegd, naar goeddunken van de Leverancier, of indien je uit jouw Accommodatie wordt gezet naar goeddunken van de Leverancier, zullen wij namens de Leverancier geen terugbetaling uitvoeren van dat deel van de kosten van jouw Accommodatie waarvan je geen gebruik hebt kunnen maken vanwege jouw gedrag (of het gedrag van personen waarvoor jij de Accommodatie hebt gereserveerd). Je stemt ermee in ons te vergoeden voor verliezen, aansprakelijkheden of kosten die wij hebben gemaakt ten gevolge van claims of rechtsprocedures die worden ingediend of gedreigd worden tegen ons als gevolg van of in verband met jouw gedrag (of het gedrag van personen waarvoor jij de Accommodatie hebt gereserveerd) onder deze Overeenkomst.

2.5 Fraude: Indien wij of een Leverancier geïnformeerd worden over vermoedelijke of feitelijke fraude of onwettige activiteit in verband met enige betaling die is uitgevoerd in verband met een Accommodatie, behouden wij ons het recht voor om naar eigen goeddunken jouw Accommodatie met onmiddellijke ingang en zonder enige vergoeding aan jou te annuleren. Een dergelijke annulering vindt plaats zonder afbreuk te doen aan enige rechten die wij tegen jou kunnen doen gelden.

3. Accommodatie

3.1 Het maken van een Reservering: Afhankelijk van beschikbaarheid kun je online een reservering maken via de Groupon International Website. Om te Reserveren moet je een Accommodatie kiezen die je wilt kopen, kies dan jouw kamertype en reisdata, klik op "Boek" (Reserveren), voer jouw e-mailadres en andere gegevens in die wij nodig hebben voor jou om in te loggen of een account aan te maken, accepteer de Verkoopvoorwaarden Reserveringen en klik op "Boeking bevestigen" (Bestelling afronden). Na succesvolle afronding van deze stappen, zie je een pagina op de Groupon International Website waarop de ontvangst van jouw Reservering wordt bevestigd.

3.2 Accepteren van jouw Reservering: Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te bepalen of wij jouw Reservering accepteren. Jouw Reservering is niet door ons geaccepteerd totdat (en tenzij) jij wordt geïnformeerd dat jouw Reservering is geaccepteerd. Als we jouw Reservering weigeren, informeren wij je dat wij geen betaling van je aannemen. Als we jouw Reservering accepteren dan sturen wij jou een bevestigingse-mail van jouw Reservering waarin wij jouw Accommodatie bevestigen. Het is op dit moment – de verzending van de bevestigingse-mail van jouw Reservering – dat wij jouw Reservering accepteren en de Overeenkomst tussen jou en ons tot stand komt. We zullen de betaling kort daarna in ontvangst nemen.

3.3 Controleren van de bevestiging van jouw Reservering: Het is belangrijk dat je de gegevens in de bevestigingse-mail van de Reservering controleert als je deze ontvangt. In het geval er verschil is tussen jouw Reservering en de bevestigingse-mail van de reservering of als je de bevestigingse-mail niet ontvangen hebt binnen 24 uur nadat je de Reservering hebt gemaakt, moet je onmiddellijk contact opnemen met ons via https://www.groupon.nl/contact

3.4 Jouw overeenkomst voor de levering van de Accommodatie: Houd er rekening mee dat het de Leverancier is die wettelijk verantwoordelijk is voor het leveren van de Accommodatie (hoewel wij verantwoordelijk blijven voor hetgeen zoals bepaald in deze Overeenkomst). Als agent zij wij niet wettelijk verantwoordelijk voor de levering van de Accommodatie welke door de Leverancier aan jou wordt geleverd op grond van een overeenkomst tussen jou en de Leverancier. Jij gaat akkoord met, en begrijp dat, door het maken van een Reservering de eigenlijke levering van jouw Accommodatie (waar deze Overeenkomst niet over gaat) valt onder de algemene voorwaarden van de Leverancier.

4. Prijzen

4.1 Aan wie betaal je: Al jouw betalingen voor een Accommodatie worden door ons ontvangen, namens de Leverancier, kort nadat wij jou een reserveringsbevestiging per e-mail hebben gestuurd die tevens geldt als onze acceptatie van jouw Reservering (zoals eerder in deze Overeenkomst bepaald).

4.2 Eindprijs: Wij behouden ons het recht voor de prijzen van Accommodaties te wijzigen vóór Reservering. Je wordt vóór Reservering geïnformeerd over de meest recente prijzen van een Accommodatie. De prijs kan verschillen van de prijs die oorspronkelijk werd weergegeven op de Groupon International Website.

4.3 Prijsfouten: In sommige gevallen kunnen fouten optreden. Dit kan ook het geval zijn in de prijzen bij Reservering. Indien wij een fout hebben gemaakt (een menselijke, technische of andere fout), behouden wij ons het recht voor jou de keuze te bieden om opnieuw te reserveren tegen de correcte prijs of om volledige terugbetaling van het betaalde bedrag te ontvangen.

4.4 Belastingen: In sommige landen kunnen belastingen, heffingen, bijdragen, rechten, kosten, aanslagen of andere kosten (gezamenlijk "Belastingen") worden geheven door de plaatselijke autoriteiten. Toepasselijke Belastingen voor jouw Reservering zijn vermeld in de deal voorwaarden of in de algemene voorwaarden van de Leverancier. Wij wijzen je erop dat uitsluitend jij aansprakelijk en verantwoordelijk bent voor het betalen van al deze Belastingen.

4.5 Extra's: Wij wijzen je erop dat er tijdens en gedurende jouw gebruik van de Accommodatie overige extra's tegen betaling beschikbaar kunnen zijn voor jou. Deze overige extra's omvatten maaltijden in het hotel, internet in hotel, enz. ("Overige extra's"). Voor zover jij geen Overige extra's hebt gekocht via ons als onderdeel van jouw Accommodatie, zijn Overige extra's jouw financiële aansprakelijkheid ten opzichte van de Leverancier en Groupon Travel is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de verstrekking, uitvoering, het genot of anderszins van de Overige extra's.

4.6 Herziening van de prijs van de Accommodatie na reservering: Onder voorbehoud van Artikel 5, zal Groupon Travel de prijs van jouw Accommodatie niet wijzigen nadat wij jou een bevestigingse-mail van jouw Reservering hebben gestuurd.

4.7 Terugbetaling: In het geval jij een (volledige of gedeeltelijke) terugbetaling van ons ontvangt, betalen wij jou terug via de oorspronkelijke betalingsmethode. Als je een terugbetaling ontvangt, heb je 30 dagen de tijd, te rekenen vanaf de dag waarop je de terugbetaling hebt ontvangen, om deze terugbetaling af te wijzen. Als je de terugbetaling niet afwijst, dan wordt de terugbetaling te allen tijde geacht volledig te zijn en een definitieve afhandeling van alle claims die jij mogelijk hebt tegen Groupon Travel met betrekking tot, of in verband met, de Diensten, de Reservering of de Aankoop waarvoor je de terugbetaling hebt ontvangen.

5. Wijzignigen en annuleringen

5.1 Indien jij jouw gegevens wijzigt:

5.1.1. Indien jouw Aankoop een Pakketreis is, mag je de Pakketreis overdragen aan een ander persoon door uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de Pakketreis de naam op de Aankoop te wijzigen. De Leverancier kan een dergelijke naamswijziging weigeren indien de voorgedragen persoon niet voldoet aan de voorwaarden die van toepassing zijn op de Pakketreis. Je bent hoofdelijk aansprakelijk met de andere persoon voor alle uitstaande betalingen met betrekking tot de Pakketreis, evenals eventuele extra kosten die van toepassing zijn op de overdracht en die jou vooraf zijn medegedeeld.

5.1.2. Indien jouw Aankoop geen Pakketreis is, kan het zijn dat Groupon Travel niet in staat is de naam van de personen voor jouw Reservering te wijzigen. Eventuele instemming met een naamswijziging gebeurt naar ons eigen goeddunken. Indien wij een naam of andere gegevens van jouw Aankoop niet kunnen wijzigen, kan het zijn dat je moet annuleren en opnieuw een Aankoop moet doen afhankelijk van de beschikbaarheid (en dat je de aan annulering verbonden kosten verschuldigd bent). Voor annuleren wijzen wij je op de opmerkingen hierover in Artikel 5.2 hieronder. Indien je vragen hebt over het wijzigen van een naam op je Aankoop kun je contact met ons opnemen via Klantenservicepagina

5.2 Herroepingsrecht: Indien je jouw Reservering hebt gemaakt voor een bepaalde datum, is jouw Aankoop definitief en heb je niet het recht om je Reservering te annuleren.

5.3 Indien jij jouw Accommodatie annuleert:

5.3.1 Wij wijzen je erop dat elke Accommodatie kosteloos kan worden geannuleerd tot de annuleringsdatum (indien er een annuleringsdatum is). De annuleringsdatum is te vinden onder de algemene beperkingen van de Accommodatie. De annuleringsdatum staat ook vermeld in de bevestigingse-mail van jouw Reservering. Na deze annuleringsdatum wordt jouw Accommodatie niet terugbetaald en kan niet meer geannuleerd worden, tenzij jouw Aankoop een Pakketreis is. Indien jouw Aankoop een Pakketreis is, mag jij jouw Aankoop op elk moment voor de aanvang van de Pakketreis annuleren onder voorbehoud van betaling van de annuleringskosten zoals vermeld in de beschrijving van de Accommodatie. Indien zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de Pakketreis (bijvoorbeeld natuurrampen of terreurdaden) zijn de annuleringskosten niet van toepassing en heb jij recht op een volledige terugbetaling van alle door voor de Voucher van die Pakketreis betaalde bedragen maar je bent niet gerechtigd tot enige additionele vergoeding.

5.3.2 Als de reden voor de annulering is gedekt onder de voorwaarden van de verzekeringspolis die je met betrekking tot je Aankoop hebt afgesloten, kun je mogelijk alle annuleringskosten die wij jou in rekening brengen terugvorderen via de verzekering. Indien je een annulering wilt bespreken, kun je contact met ons opnemen via Klantenservicepagina.

5.4 Indien een Leverancier jouw Accommodatie wijzigt: Het kan voorkomen dat een Leverancier een wijziging aan moet brengen in jouw Accommodatie. Wij of de Leverancier zullen jou over dergelijke wijzigingen zo snel als dat redelijkerwijs mogelijk is informeren en jou informatie verschaffen over jouw nieuwe Accommodatie. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke wijzigingen aangezien wij niet de Leverancier zijn. Indien jouw Aankoop een Pakketreis is en de Leverancier een aanzienlijke wijziging aanbrengt in een of meer van de essentiële elementen van de Pakketreis, of niet in staat is een of meer van de essentiële elementen van de Pakketreis uit te voeren, dan stelt de Leverancier jou hier onverwijld van op de hoogte. Je kunt een alternatieve Pakketreis aangeboden krijgen van tenminste een gelijkwaardige kwaliteit dan die van de Pakketreis (of een passende prijsverlaging indien de alternatieve Pakketreis van lagere kwaliteit is) of je hebt het recht om de overeenkomst zonder betaling van een beëindigingsvergoeding te beëindigen met recht op een terugbetaling. De Leverancier adviseert jou over jouw rechten in deze situatie. Indien jij de Leverancier niet informeert over jouw beslissing binnen een redelijke termijn gespecificeerd door de Leverancier, dan eindigt de Pakketreis automatisch aan het einde van die termijn.

5.5 Indien een Leverancier jouw Accommodatie annuleert: Wij behouden ons het recht voor om jouw Aankoop, ongeacht welke reden en zonder vergoeding, te annuleren en terug te betalen en zonder dat een additionele vergoeding is verschuldigd indien de annulering het gevolg is van Overmacht, of enig andere onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden, of nalaten door jou om de volledige kosten van jouw Accommodatie te betalen of anderszins in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

6. Zorgnormen

6.1 Groupon Travel garandeert dat zij:

6.1.1. redelijke vakkennis en zorgvuldigheid zal betrachten bij de uitvoering van haar verplichtingen op grond van deze Overeenkomst;

6.1.2. bevoegd is tot het beschikbaar stellen van de Diensten die worden aangeboden op bevoegde websites; en

6.1.3. niet zal handelen in strijd met de vereisten van professionele zorgvuldigheid.

7. Aansprakelijkheidsbeperking

7.1 Aansprakelijkheidsbeperking: Dit Artikel 7 heeft voorrang op alle andere Artikelen van deze Overeenkomst (met uitzondering van Artikel 1.7, waaraan het is onderworpen) en zet de volledige aansprakelijkheid van Groupon Travel uiteen met betrekking tot elke rechtsgrond die ontstaat uit of verband houdt met deze Overeenkomst, daaronder begrepen elke uitvoering, niet-uitvoering, uitgestelde uitvoering of vertraging van uitvoering van deze Overeenkomst of de Diensten of enige levering van een Accommodatie (of een deel daarvan).

7.2 Waar wij aansprakelijk voor zijn: Niets in deze Overeenkomst zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken inzake: (i) dood of persoonlijk letsel; (ii) fraude; (iii) bedrog; of (v) enige aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt op grond van het toepasselijke recht.

7.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor Leveranciers als we optreden als agent: In het geval wij optreden als agent voor Leveranciers is het onze verantwoordelijkheid de Leveranciers te kiezen die over redelijke vakkennis beschikken en zorg betrachten. Voor zover (i) wij met redelijke vakkennis en zorg gehandeld hebben bij de selectie van de Leverancier(s) en (ii) wettelijk toegestaan, sluiten wij alle verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid uit voor het verstrekken van jouw Accommodatie of enig handelen of nalaten van de Leverancier. Dit is op grond van het feit dat het wettelijke contract en de wettelijke verantwoordelijkheid voor de levering van jouw Accommodatie plaatsvindt tussen jou en de Leverancier (en niet Groupon Travel).

7.4 Waar wij niet aansprakelijk voor zijn: Met uitzondering van hetgeen is bepaald in Artikel 7 en Artikel 1.7, zijn wij niet aansprakelijk indien het nalaten van de uitvoering van deze Overeenkomst:

7.3.1. te wijten is aan jou;

7.3.2. te wijten is aan de Leverancier;

7.3.3. te wijten is aan het nalaten van een derde die geen relatie heeft met het verstrekken van de Accommodatie en indien dit nalaten een gevolg is van Overmacht;

7.3.4. te wijten is aan Overmacht waardoor wij deze Overeenkomst niet kunnen uitvoeren.

7.5 Beperking van aansprakelijkheid betreffende onze Diensten: Wij wijzen onze aansprakelijkheid af en beperken deze betreffende Accommodaties die wettelijk kunnen worden uitgesloten en zijn niet aansprakelijk voor:

7.4.1. inkomstenderving;

7.4.2. verlies van feitelijke of verwachte winst;

7.4.3. contractverlies;

7.4.4. verlies van geldgebruik;

7.4.5. verlies van verwachte besparingen;

7.4.6. zakelijk verlies;

7.4.7. gemiste kansen;

7.4.8. verlies van goodwill;

7.4.9. verlies van reputatie;

7.4.10. verlies van, schade aan of corruptie van gegevens; en

7.4.11. indirecte of gevolgschade.

De term "gevolgschade" betekent "gevolgschade ongeacht of de schade te voorzien, bekend, of anderszins" is/was.

7.6 Totaallimiet: In geval wij aansprakelijk worden bevonden, zal deze aansprakelijkheid worden beperkt tot een maximum van twee keer de kosten van jouw Aankoop.

8. Klachten

8.1 Indien je een probleem hebt met jouw Accommodatie, moet je dit onmiddellijk melden bij de Leverancier van jouw Accommodatie (bijvoorbeeld de verantwoordelijke van het resort, hotelmanager, enz.) die jou zal assisteren om deze klacht op te lossen. Indien jouw klacht plaatselijk niet kan worden opgelost, dien je contact met ons op te nemen en het probleem bekendmaken via Klantenservicepagina

8.2 Wij zullen alle redelijke maatregelen treffen om snelle hulp te bieden die redelijkerwijs mogelijk is gezien de omstandigheden en die binnen onze mogelijkheden vallen, daaronder begrepen het onverwijld doorsturen van berichten, verzoeken en klachten naar de Leverancier. Als je niet kunt bellen, neem dan contract met ons op via onze Klantenservicepagina en vermeld het nummer en het tijdstip waarop wij jou telefonisch kunnen bereiken in een poging om jou hulp te bieden.

8.3 Indien jouw klacht niet wordt opgelost nadat je de Leverancier hebt geïnformeerd en ons hebt geïnformeerd, dien je binnen een redelijke termijn na thuiskomst een schriftelijke klacht in te dienen via https://www.groupon.nl/contact, onder vermelding van jouw reserveringsnummer en alle andere relevante informatie die wij redelijkerwijs kunnen vragen met betrekking tot jouw Accommodatie en om je te identificeren. Dit is het speciale adres dat wij gebruiken om alle klachten betreffende reizen af te handelen.

9. Nuttige Informatie

9.1 Paspoortvereisten: Voor alle Accommodaties is een geldig paspoort vereist (geldig tot minstens 6 maanden na het einde van jouw vakantie). Jouw specifieke paspoort- en visumvereisten en andere immigratievereisten zijn uitsluitend jouw verantwoordelijkheid. Je moet dit voor vertrek bevestigen bij de relevante ambassades en/of consulaten. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af indien je niet kunt reizen omdat je niet voldoet aan de paspoort-, visum- en immigratievereisten of indien je niet beschikt over de relevante vaccincertificaten. Inwoners van de Europese Unie kunnen voor reizen binnen de Europese Unie volstaan met een geldig identiteitsbewijs.

9.2 Gegevens met betrekking tot de gezondheid: Afhankelijk van jouw Accommodatie kunnen verplichte gezondheidsservices van toepassing zijn op jouw reis. Wij raden je aan minstens 8 weken voor vertrek een gezondheidszorgprofessional te raadplegen (je huisarts, een verpleegkundige, een apotheker of centrum voor gezondheid en reizen).

9.3 Reisverzekering: Het is belangrijk en sterk aan te raden om een reisverzekering af te sluiten die de volledige duur (en alle aspecten van) jouw Accommodatie dekt. Dit om er zeker van te zijn dat je financieel beschermd bent in geval je jouw vakantie in bepaalde gevallen moet annuleren. De dekking die je nodig hebt, hangt van jouw specifieke Accommodatie af.

9.4 Accommodatie check-in en check-out: Het inchecken bij de Accommodatie hangt af van de Leverancier van je Accommodatie. Hoewel je voor aankomst informatie moet inwinnen bij je Leverancier over de specifieke tijden voor het in- en uitchecken, geldt als algemene regel dat je om 15:00 uur (lokale tijd) dient in te checken en om 11:00 uur lokale tijd dient uit te checken. Bovendien dien je je Leverancier te informeren indien je later arriveert om ervoor te zorgen dat dit geen afbreuk doet aan jouw rechten. Het is je eigen verantwoordelijkheid je te houden aan de algemene voorwaarden van jouw Leverancier met betrekking tot het in- en uitchecken.

9.5 Bescherming Pakketreizen: Als jouw Aankoop een Pakketreis is, profiteer je van alle rechten die van toepassing zijn op pakketten op basis van de Pakketreizen Richtlijn. De Leverancier is ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de Pakketreis en het verlenen van hulp zoals bepaald in deze Overeenkomst. Bovendien beschikt de Leverancier over de wettelijke verplichte bescherming om jou alle gemaakte kosten terug te betalen en, indien het vervoer is inbegrepen de pakketreis, te repatriëren ingeval zij insolvent wordt en zij niet langer in staat is de relevante reisdiensten uit te voeren als gevolg van de insolventie. Verdere details inzake de bescherming bij insolventie worden opgenomen in de bevestigingse-mail.

10. wettelijke informatie

10.1 Interpretatie: In deze Overeenkomst:

10.1.1. omvatten woorden die personen aanduiden natuurlijke personen, partnerschappen, partnerschappen met beperkte aansprakelijkheid, bedrijfsorganen en verenigingen van personen zonder rechtspersoonlijkheid;

10.1.2. zijn titels van artikelen (zoals "10. Wettelijke informatie" aan het begin van dit Artikel) uitsluitend informatief en maken geen deel uit van en hebben geen invloed op de interpretatie van deze Overeenkomst;

10.1.3. zijn titels van artikelen (zoals "Interpretatie:" aan het begin van Artikel 10.1) bedoeld als hulp bij de interpretatie van de artikelen waarin zijvoorkomen; en

10.1.4. hebben verwijzingen naar "omvat/omvatten" en "inclusief" de respectievelijke betekenis "omvat/omvatten zonder beperkingen" en "inclusief en zonderbeperkingen".

10.2 Geen verklaring van afstand: Indien wij nalaten jou te dwingen tot uitvoering van jouw verplichtingen onder deze Overeenkomst of indien wij onze rechten tegen jou niet uitoefenen, of indien wij dit vertraagd doen, betekent dit niet dat wij afstand doen van onze rechten tegen jou en dat je niet hoeft te voldoen aan dergelijke verplichtingen. Indien wij geen maatregelen treffen naar aanleiding van nalatigheid van jouw kant, zullen wij dit uitsluitend schriftelijk aangeven en dit houdt niet in dat latere nalatigheden automatisch gevrijwaard zullen zijn.

10.3 Kennisgevingen: Tenzij anders vermeld in deze Overeenkomst worden kennisgevingen aan beide partijen schriftelijk gegeven en worden persoonlijk overhandigd, elektronisch gemaild (anders dan de gevallen waarin jij een kennisgeving stuurt aan Groupon Travel betreffende een gerechtelijke procedure of voor het indienen van een klacht volgens Artikel 8.2.) of per gefrankeerde post verstuurd naar het adres dat je hebt verstrekt bij jouw Reservering of naar het hoofdkantoor van Groupon Travel.

10.4 Overleving: De bepalingen van Artikelen 1, 2, 3, 4, 7, 10 en 11 van deze Overeenkomst, samen met de bepalingen die van kracht blijven na het vervallen of beëindigen van de Overeenkomst of die op grond van hun aard of context van kracht blijven na een dergelijke beëindiging, blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

10.5 Deelbaarheid: Als enige bepaling van deze Overeenkomst onwettig, ongeldig of om een andere reden niet-uitvoerbaar is, dan zal die bepaling als afgesplitst worden beschouwd en zal de onuitvoerbaarheid daarvan geen invloed hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst.

10.6 Geen partnerschap/agentschap: Niets in deze Overeenkomst zal worden opgevat als het creëren van een joint venture, partnerschap of agentschapsrelatie tussen jou en Groupon Travel en geen van de partijen heeft het recht of de bevoegdheid aansprakelijkheden, schulden of kosten of contracten of andere akkoorden aan te gaan in naam van of namens de andere partij.

10.7 Geen andere voorwaarden: Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze Overeenkomst worden hiermee garanties, voorwaarden en andere bepalingen, hetzij uitdrukkelijke hetzij impliciet, op grond van reglementen, algemene wetgeving of anderszins, uitgesloten voor zover dit maximaal wettelijk is toegestaan.

10.8 Overdracht: Een overdracht is het overdragen van jouw rechten onder deze Overeenkomst (bijvoorbeeld een recht om vergoeding te ontvangen indien je hier recht op hebt). Je mag jouw rechten of verplichtingen op grond van deze Overeenkomst niet overdragen, overbrengen, verpanden, belasten, in onder aanneming overdragen, onder voogdij plaatsen of verhandelen. Wij hebben het recht alle of een deel van onze rechten en verplichtingen op grond van deze Overeenkomst over te dragen of anderszins toe te wijzen aan enig(e) persoon, entiteit of bedrijf en je stemt er hierbij mee in om mee te werken aan overdracht van deze Overeenkomst en/of rechten en/of verplichtingen door ons.

10.9 Volledige Overeenkomst: Deze Overeenkomst (en de Gebruiksvoorwaarden van Groupon International Limited, het Privacybeleid van Groupon International Limited, het Privacybeleid van Groupon Travel en het Cookiesbeleid van Groupon International Limited) bevatten alle voorwaarden die tussen de partijen zijn overeengekomen betreffende het onderwerp en vervangen en hebben voorrang op alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, afspraken en akkoorden tussen de partijen. Er worden geen verklaringen, aannames of beloftes gedaan of geïmpliceerd voor hetgeen mondeling of schriftelijk is verklaard in onderhandelingen tussen partijen vóór deze Overeenkomst, behalve indien uitdrukkelijk opgenomen in deze Overeenkomst.

10.10 Toepasselijk recht en jurisdictie: We doen ons best om eventuele geschillen over deze Verkoopvoorwaarden op te lossen. Deze Verkoopvoorwaarden worden beheerst door en uitgelegd volgens de Nederlandse wetgeving ongeacht conflicten van recht of de principes voor rechtskeuze. Exclusieve bevoegdheid bij alle geschillen heeft de rechtbank te Amsterdam. Hetgeen in deze clausule is bepaald, is (ook) van toepassing op alle niet-contractuele relaties tussen jou en ons.

11.Definities

11.1 Aankoop betekent de aankoop van een Accommodatie van Groupon Travel. Deze definitie omvat "Gekocht ".

11.2 Accommodatie betekent accommodatie voor personen in een gebouw, inclusief hotels, appartementen, timeshares, villa's en huizen.

11.3 Diensten betekent de diensten die verstrekt worden door Groupon Travel aan consumenten op grond van deze Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot het optreden als agent namens Leveranciers ten behoeve van het ter beschikking stellen van Accommodaties voor Reservering.

11.4 Groupon International Website betekent enig platform, daaronder begrepen de website die wordt aangeboden of geëxploiteerd door Groupon International Limited, een gelieerde website, zakenpartner netwerk, e-mail, mobiele applicaties, andere soorten elektronische aanbiedingen of andere platforms of distributiekanalen in eigendom van, gecontroleerd door of beheerd door Groupon International Limited of Groupon Travel, zijnde de gelieerde of zaken partners.

11.5 Leverancier betekent een leverancier van de Accommodaties die worden aangeboden voor reservering en verkoop via Groupon Travel's Diensten.

11.6 Overmacht betekent een voorval buiten de redelijke controle van Groupon Travel of een Leverancier, dat niet voorkomen had kunnen worden, zelfs indien alle zorgvuldigheidsmaatregelen getroffen zijn, inclusief maar niet beperkt tot, een natuurramp, oorlog, oproer, invasie, handelen van buitenlandse vijanden, vijandigheden, burgeroorlog, opstand, revolutie, brand, ontploffing, falen van openbare voorzieningen of burgeronrust, bliksem, overstroming, orkanen, aardbevingen, stormen, tornado's, terroristische of sabotagehandelingen, beperkende overheidswet- en regelgeving, stakingen, lock-outs, industriële onenigheid of andere arbeidsconflicten van ongeacht welke aard, burgerlijke onrust, ioniserende straling of besmetting door radioactiviteit van een nucleaire brandstof of radioactiviteit, toxische, explosieve of andere gevaarlijke eigenschappen van een nucleair geheel of nucleaire component, epidemie en andere natuurrampen of slechte weersomstandigheden.

11.7 Pakketreis betekent een combinatie is van tenminste twee verschillende soorten reisdiensten (bijvoorbeeld: een rondleiding, kaartjes voor een attractie of een spa behandeling) aangeboden als een pakket in de zin van de Richtlijn Pakketreizen.

11.8 Reservering betekent het doen van een aankoopvoorstel voor een Accommodatie (deze definitie omvat "Reserveren" en "Gereserveerd").

11.9 Richtlijn Pakketreizen betekent Richtlijn (EU) 2015/2302, alle nationale implementatiewetgeving, regelgeving en onderliggende wetgeving, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.